FAMILIEDRAMA

De heer G.J.S. zat gisteravond in een kamer van zijn huis op de Heemraadsingel te Rotterdam, toen hij werd opgeschrikt door een paar schoten.

Hij snelde naar boven en trof daar zijn vrouw aan verwond door een kogel in de linkerschouder.

Het bleek dat zij een woordenwisseling had gehad met haar moeder, mevrouw de wed. J.N., die tijdelijk bij haar inwoonde en dat deze op haar geschoten had.

Daarna had de vrouw het wapen op zichzelf gericht.

Een te hulp geroepen geneesheer heeft haar dood vastgesteld. De vrouw van den heer G.J.S. is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. Haar toestand is bevredigend.

 

Het Vaderland 27-8-1925