DE TWEEDE

In het begin van de week werd zekere S. .de G. in bewaring gesteld, omdat hij getracht had prof. P. aan den Heemraadsingel op te lichten. Thans heeft de politie aangehouden en aan hel bureau Witte de Withstraat in bewaring gesteld de 32-jarige S. T. uit Dordrecht. Dit tweetal trachtte op slinksche wijze aan geld te komen. Ze gingen op de volgende wijze te werk. Een hunner belde gegoede Isra‘lieten op en gaf voor, dat de opgebelde sprak met den heer Slagter, secretarie van een Joodsche vereeniging. En aangezien de heer Slagter een goede bekende in de Isra‘litische kringen is, boezem de degeen die belde wel vertrouwen in. Hij vertelde, dat een arme geloofsgenoot om geld verlegen was. Daarom zou men den anderen dag bij den opgebelde komen en enkele schilderijen aanbieden. Indien de man dan wat verkocht zou hij naar Duitschland kunnen vertrekken. En den anderen dag kwam werkelijk de ãschilderijenkoopman". Hij bood echter klungels aan, die toch uit medelijden worden gekocht. Prof. P. liep er niet in en waarschuwde de politie, die daardoor de gelegenheid kreeg een einde te maken aan de practijken van den pseudo-Slagter en diens helper. Hei tweetal kan nu niet meer ãhandelen". Ze geven elkaar de schuld.

 

Bron: Voorwaarts 25-11-1924