ALLERLEI

O v e r r e d e n. Zaterdagnacht om kwart voor een keerde de heer H, V., te Rotterdam met zijn vrouw huiswaarts. In de Tweede Mlddellandstraat, ter hoogte van den Heemraadsingel, reed een automobiel het echtpaar achterop. De heer V. heeft de auto niet gehoord, doch zijn vrouw blijkbaar wel, en in de verkeerde richting uitwijkende, werd zij door de auto gegrepen, waarvan twee wielen haar over het lichaam gingen. De heer V. zelf kwam mede met de auto in aanraking, doch kreeg geen letsel.

Burgers droegen de overreden juffrouw binnen bij mevrouw H. op den Heemraadssingel, waar dr. H. de K. hulp verleende. Op diens advies is zij naar het ziekenhuis vervoerd, doch was hij aankomst aldaar reeds overleden.

De bestuurder van de auto, die doorgereden is, bleef onbekend.

 

D o o d e l ij k   a u to – o n g e l u k.

In den nacht van Zaterdag op Zondag, ongeveer kwart voor ˇˇnen, liep in de Middellandstraat het echtpaar Voormolen op weg naar huis aan de Hugo Molenaarstraat 31. Achter hen naderde een automobiel welke door den heer Voormolen niet, doch door zijn vrouw wel gehoord werd. De 40 jarige vrouw die. met haar man gearmd liep maakte een plotselinge beweging, omdat zij wilde uitwijken, maar deze werd haar noodlottig. De auto ging haar over het lichaam en haar man, dien zij meetrok, kreeg ook een duw, doch kwam er zonder letsel af. De bestuurder van de auto is doorgereden, hoewel de heer V. z—— hard schreeuwde, dat omwonenden op het hulpgeroep af kwamen. De ongelukkige vrouw werd, inwendig gekwetst, binnengedragen bij mevr. de wede. Hartogs aan den Heemraadssingel 183, waar dr. H. Konings hulp werd ingeroepen. In de brancard, waarmede hij mej. V. deed vervoeren is de gekwetste overleden. De politie stelt een gestreng onderzoek naar den bestuurder van de auto in.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad 28-12-1916