Aan den Heemraadssingel, nabij de Hondiusstraat, sloeg hedenmorgen 9 uur een paard op hol, gespannen yoor een wagen der posterijen en bestuurd door den koetsier A. Geevaarts, wonende Bokelstraat 15. In zijn vaart sloeg het dier het trekhout stuk en holde, met achterlating van den wagen, door. Hierbij liep het dier een melkwagen omver van den melkboer Van der Knaap, aan den Nieuwen Binnenweg. Daar juist op den Nieuwen Binnenweg van weerszijden tramwagens naderden, vreesden ooggetuigen het ergste, doch, nabij dien weg gekomen, trapte het hollende paard op de leidsels, die achter hem aansleepten. Het dier kreeg daardoor een geweldigen ruk in den bek, sloeg achterover en maakte een salto mortale, wat de redding van den hardlooper was, want nu kreeg men hem te pakken. De holler werd naar den stal gebracht van den heer C, aan de Zwaerdecroonstraat.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad 17-6-1909