Een vreemd geval.

 

Gisteren werd gemeld, dat te Rotterdam een 20-jarig meisje is gearresteerd, dat een aantal inbrekerswerktuigen hij zich had. Het ŅVaderl.Ó geeft een andere lezing van 't geval:

Te Rotterdam is gisterennacht een meisje zwervende aangetroffen. Het 20-iarig meisje bleek genaamd H. A. de V, haar ouders zijn daar ter stede woonachtig en de dame, die in betrekking te Londen is, vertoefde er met vacantie.

De jeugdige De V. schijnt behept te zijn met een idˇˇ fixe, hierin bestaande, dat zij een roeping te vervullen heeft, die haar op gelijken voet stelt met den beroemden Iegendarischen detective Holmes. Zij heeft zich namelijk ten doel gesteld de opsporing van een heer en een dame die er met een aanzienlijke som gelds vandoor zijn (vermoedelijk een ander toebehoorend).

Bij een smid in Schiedam kreeg het meisje onder schoonschijnende redenen een partij sleutels, keizers en andere werktuigen te leen, waarvoor zij vijf gulden stortte. Nu ging de vrouwelijke detective met ijver aan het werk en in den nacht van Maandag op Dinsdag jl. was zij eindelijk de misdadigers op het spoor. Zij bevonden zich in een huis aan den Heemraadssingel. De vrouwelijke Holmes trad krachtdadig op. Zij was natuurlijk voorzien van een met scherp geladen revolver. Een schot op het slot van de deur zou deze doen openspringen en tevens de aandacht van de politie trekken, die nu wel in de arrestatie van de boeven gemengd kon worden.

Pang! ging het schot en.... de deur vloog niet open, terwijl de detective door een nabijzijnden agent in den kraag werd gegrepen.

Nu zit het ongelukkige meisje in het politiebureau en tal geneeskundig onderzocht worden. En in Engeland zal naar de pseudo-detective ge•nformeerd worden.