Stadsnieuws

Twee bewoners van de Volmarijnstraat kregen gisteravond twist, doordat de een den ander had verweten, kinderen te hebben mishandeld. Hierover ontstond op een open terrein aan den Nieuwen Binnenweg een vechtpartij waarbij een hunner, J. H. E, genaamd, zijn tegenstander H. R. met een mes in de borst stak, zoodat heelkundige hulp moest worden ingeroepen.

 

 

Ingezonden Stukken. Eere wien eere toekomt.

Mijnheer de Redacteur! Beleefd verzoek ik u een plaatsje in uw blad voor het volgende. In de verschillende bladen komt een bericht voor van een vechtpartij tusschen twee bewoners van de Volmarijnstraat. Tot goed recht van J. H. Tullener, ertswerker, Volmarijnstraat 162, wenschte ik daar wel een juistere lezing van te geven. Vrijdagavond bevond zich een persoon in de nabijheid van eenige kinderen aan den Heemraadsweg. Hoewel ik niet bepaald kwaad vermoedde, trok dit toch mijn aandacht. Dat is ook het geval geweest bij meer personen, met 't gevolg, dat Tullener zich verdekt opstelde. Daar bedoelde persoon ten slotte trachtte een knaapje mee naar 't Park te lokken, onder voorgeven, met hem te gaan zwemmen, heeft Tullener zich, door edele verontwaardiging gedrongen, op dien persoon geworpen, met het treurig gevolg, dat hijzelf drie steken met een scherp voorwerp bekwam. Met behulp van eenige burgers en het flink optreden van den politieagent is het gelukt den dader (die trachtte te ontkomen) te grijpen. Een woord van dank mag dus aan Tullener niet onthouden worden voor zijn optreden, waardoor misschien weer een groote misdaad voorkomen is.

Bij voorbaat u beleefd dankend voor de plaatsruimte hiervoor afgestaan, teeken ik : D. v. d. L.

 

 

Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad resp 15 en 16-7-1901